Budowa magistrali przesyłowej sieci wodociągowej pomiędzy siecią wodociągową – obręb Nowy Dwór, a obrębem Minkowice Oławskie w gm. Jelcz- Laskowice